Lista dofinansowań na treningi menedżerskie

Klienci z wybranych przedsiębiorstw zgłosili wnioski o dotacje i pod opieką naszych doradców przesłali wymagane dokumenty do stosownych agencji zarządzających dotacjami. Potwierdzamy że w ramach funduszu unijnego „Warmińsko Mazurski Fundusz Pomocowy” na KonferencjeZe Skuteczności Personalnej pomoc dostały poniższe przedsięwzięcia:
 • Projekt Szkolenia Kontrolerów w przedsiębiorstwie ARTO
 • Warsztaty Szkoleniowe z rozwoju efektywności potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • multimedialny system Zarządzania Tłumaczeniami (ESZT) w przedsiębiorstwie.
 • eksport KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI
 • nowoczesna metodyka wytwarzania terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych stosowanych w terapii chłoniaków
 • nowoczesny portal o tematyce rolniczej umożliwiający świadczenie e-usług.
 • PKWiU 30.92.20.0
 • opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego "Przy Obwodnicy" w Słupsku
 • opracowanie i wdrożenie nowego wzoru prowadnicy fotela samochodowego
 • opracowanie i implementacja wzorów przemysłowych i użytkowych w OLAN Sp. z o.o.
 • sporządzenie koncepcji modernizacyjnej technologii recyklingu betonu dla produkcji nowo-sparametryzowanego wyrobu.
 • opracowanie symulatora systemowo-sprzętowego do weryfikacji planów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • struktura HI-TECH. proces Identyfikowania i Wspierania Inwestycji w modernizacyjne Technologie
 • struktura Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych
 • rozbudowa Jagiellońskiwgo Parku i Inkubatora procedury - Life Science.
 • model B2B dla firm tworzacych środowisko kancelaryjnego obiegu dokumentów.
 • proces zarządzania relacjami z klientem
 • opracowanie Guardian Automotive Poland Sp. z o. o. poprzez budowę zakładu i implementację nowoczesnych rozwiązań oraz implementacja nowych produktów
 • utworzenie serwisu mobifit.pl - implementacja 2 nowych e-usług w obszarze edukacji w zakresie poprawy aktualnego stanu zdrowia, urody i kondycji fizycznej.
 • wdrożenie harmonogramu intensyfikacji importu w firmie TEVOR S.A.
 • wdrożenie procesu Incadea wspierającego prowadzenie biznesu B2B w formie elektronicznej między WW Wanicki sp. z o.o. a firmami partnerskimi
 • uruchomienie do produkcji uprzednio opracowanych wzorów stolarki okiennej PCV
 • uruchomienie e-usług ułatwiających prowadzenie inwestycji budowlanych i remontowych
 • zbudowanie internetowego portalu e-Book jako narzędzia do elektronicznej publikacji wydawnictw książkowych.
 • zbudowanie mobilnego serwisu Baza-Dziecka.pl
 • wypracowanie cyfrowego serwisu gastronomicznego będącego integratorem ofert punktów gastronomicznych z funkcjonalnością zamawiania posiłków przez Internet.

  27.05.2016. 00:04