Prowadzone szkolenia miękkie

Jestem autorką zaprezentowanych tutaj krótko programów wykładów i spotkań konsultacyjnych. Moje treningi prowadzęrealizuję najczęściej| najchętniej wykonuję} jako szkolenia otwarte.

W tym miejscu znajdziesz pakiet oferowanych zagadnień:
- Praktyczne techniki zarządzania czasem sobą w czasie.
- Komunikacja w zespole dla wszystkich branż i zawodów.
- Zaawansowane reguły budowania zespołu rezerwowej kadry menedżerskiej
- Planowanie scenariuszowe w dojrzałej i stabilnej spółce.
- Strukturalne zasady w zatrudnianiu, rekrutacji i selekcji personelu.
- Obsługa klienta w strukturze istniejącej w warunkach szybkiej zmiany.
- Etyka handlowania dla negocjatorów
- Style przywódcze i przywództwo sytuacyjne dla brygadzistów i mistrzów

02.10.2014. 13:58