Pomoc pieniężna na warsztaty HR

Informujemy iż w ramach pogramu unijnego „Małopolski Program Edukacyjny” na wyjazdowe Warsztaty Dla Działów Zakupów grant dostały wymienione tutaj przedsięwzięcia:
 • Szkolenia dla Analityków Finansowych w przedsiębiorstwie Stachowiak S.C.
 • Program Szkoleniowy dot. budowania biznesu szansą dla rozwoju spółki.
 • "sporządzenie i implementacja inteligentnego resolwerowego pozycjonera siłowników pneumatycznych przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem"
 • "Zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Łagiewniki"
 • innowacyjny model płatności mobilnych SKYCASH.
 • nowoczesny zintegrowany system wsparcia procesów biznesowych w obszarze sprzedaży produktów finansowych - SMSS
 • sporządzenie zaawansowanych algorytmów ekologicznego spalania węgla
 • (Kod PKWiU: 31.50)
 • opracowanie i wdrożenie metodyki wytwarzania nowych nowoczesnych leków generycznych.
 • sporządzenie i wdrożenie wzorów dotyczących produkcji suchych mieszanek do torkretowania
 • opracowanie innowacyjnej receptury i implementacja do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu zespołów depresyjnych
 • opracowanie symulatora systemowo-sprzętowego do weryfikacji projektów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • struktura elektroniczna służąca koordynacji procesów B2B realizowanych w celu sprzedaży towarów.
 • struktura Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą rejestrów (PLI CBD)
 • unowocześnienie istniejącego procesu B2B o dodatkowe moduły usprawniające współpracę Euroflorist z kwiaciarniami partnerskimi
 • pogłębienie sprzedaży importowej przez Zakład Techniki Mikroprocesorowej
 • system zarządzania relacjami z klientem
 • opracowanie elektronicznego centrum świadczenia e-usług w zakresie bezpieczeństwa, monitorowania, inwentaryzacji i zarządzania urządzeniami mobilnymi.
 • opracowanie, udostępnienie i świadczenie innowacyjnych e-usług i produktów cyfrowych przez ADM Consulting Group.
 • wdrożenie nowoczesnych technologii w zakładach produkcyjnych pralek i lodówek Samsung
 • implementacja projektu elektronicznej wymiany danych pomiędzy firmą Electrum a kontrahentami.
 • uruchomienie elektronicznego biznesu typu B2B w AGRO-RAMI w celu optymalizacji procesów biznesowych pomiędzy firmą a partnerami.
 • wypracowanie inteligentnego programu wymiany informacji dla przedsiębiorstw oraz użytkowników urządzeń mobilnych.
 • wypracowanie cyfrowego doradcy w zakresie zautomatyzowanego pośrednictwa w dotacjach unijnych
 • zbudowanie cyfrowego serwisu do samodzielnego planowania domu, mieszkania, biura i ogrodu
 • stworzenie internetowego serwisu Pluma do zarządzania projektami.

  18.04.2018. 08:40