Raport Firmy Szkoleniowe

Potencjał zarówno małej jak i dużej firmy to nie jedynie wartość giełdowa i pasywa, ale jeszcze pracownicy. Niejednokrotnie to od nich zależy znaczenie firmy na rynku, bez względu na sektor działania. Dlatego nie będzie żadnym zaskoczeniem, że rodzime firmy tak chętnie inwestują w rozwój swoich pracowników. Od dawna wyraźnie widać w szkoleniowym biznesie wyraźną prosperitę. Nie zahamował tego nawet miniony problem w gospodarce.

Od wielu już lat niemałą frekwencją cieszą się treningi menedżerskie – czytamy z posumowania materiału Spotkania Integracyjne. Nie jest tajemnicą, że osoby zarządzające o wysokich umiejętnościach to filar biznesowego przedsięwzięcia. Firmy często proponują warsztaty z kierowania projektami, z rozwoju osobowości, motywacji albo z managementu.

Kursy takie charakteryzuje się jako otwarte a także zamknięte. Te ostatnie opracowywane są na zlecenie określonych firm. Biorą w nich udział tylko kierownicy tych spółek. Warsztaty otwarte, według nazwy, dostępne są dla każdego, kto jest zainteresowany konkretną dziedziną. Niestety, wszyscy, którzy korzystają z takich szkoleń otwartych muszą zazwyczaj regulować płatność za nie własnymi pieniędzmi. Oczywistym jest, że lokata kapitału we własne kwalifikacje to dobrze wydane pieniądze.

Nauczaniem na warsztatach biznesowych trudnią się zazwyczaj zawodowi trenerzy. Duży procent z nich specjalizuje się w jakiejś tematyce, np. w skutecznym delegowaniu zadań, w psychologii biznesu, technice prowadzenia negocjacji itd. Wykładowcy muszą mieć nie tylko dużą i wyczerpującą erudycję, ale ponadto właściwe wrodzone umiejętności. Istotne jest, żeby informacje w odpowiedni sposób przekazać szkolonym osobom. Oczekiwana jest na dodatek znajomość tematu z technik behawioralnych, sprawność prowadzenia demonstracji multimedialnych a także podtrzymywania relacji międzyludzkich.

Technika organizacji kursów biznesowych jest często zbliżona. Wykorzystuje się transmisje multimedialne, scenki, działania w grupach jak również pisemna kontrola zdobytej wiedzy. Zdarza się, że przewidziane są także uzupełniające spotkania pogłębiające wiedzę po uczestniczeniu w warsztatach. Im trudniejsze zagadnienie, tym dłuższe zajęcia, rozłożone nawet na trzy dni.

Rynek szkoleń rozwija się intensywnie i wydaje się, że ta koniunktura nie zostanie zahamowana w najbliższym czasie. Coraz częściej organizowane są ponadto spotkania integracyjne połączone z warsztatami biznesowymi. Ich wielkim plusem jest nie tylko sposobność szkolenia, ale ponadto scalenie osób pracujących w tej samej firmie.

02.10.2014. 14:00