Teksty źródłowe - gry szkoleniowe

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla inżynierów będą wypracowane na przedstawionym tutaj materiale uzupełniającym.

Bardzo prosimy abiturientów realizowanych u nas kursów i symulacji menedżerskich dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeglądnięcie wymienionych poniżej książek w uzupełnieniu do treningu Gry Decyzyjne.

Maszyny liczące

Elementy informatyczne w transporcie

Słownik naukowo - tech.niemiecko -polski

Gry dla dorosłych – podstawy teoretyczne

Kondensacja pary wodnej w dyszy De Lawela.

Praktyka procesów cieplnych

Historia Elektryków Polskiej tom 5

Eksploatacja urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Uruchomienie produkcji w odlewni

Aparaty elektryczne

Mechanizacja wewnętrznego transportu

Umiejętność programowania

Układy scalone TTL w systemach cyfrowych

Wytrzymałość materiałów dla wydziałów budowlanych

Projektowanie instalacji cieplnej wody użytkowej.

Kieszonkowy słowniczek ortograficzny

Słownik kieszonkowy polsko-rosyjski rosyjsko-polski

Systemy informatyczne zarządzania

Szlifowanie

Słownik minimum węgiersko-polski,polsko-węgierski

Istota przepisów i zasad BHP

Zioła w apteczce domowej.

Vademecum wynalazcy i racjonalizacji

Technologia chemiczna

Podzespoły elektroniczne półprzewodniki Poradnik

Fotografia Pzegląd,technika,praktyka

Słabe miejsca w budynkach tom III

Zarys matematyki wyższej dla studiów technicznych część II

Lowers Sinners

Excel for Windows.Krótki przewodnik. 122str.,20cm.

Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. 231str.,20cm.

Mikroekonometria.Analizy,diagnozy, prognozy 182str,24cm

Leksykon psychiatrii 556 str., 24 cm

Przed chwilą jeszcze działał Proste rozwiązania małych i dużych problemów z komputerem 256 str., 16 cm

Testowanie i diagnostyka systemów mikrokomputerowych 194 str., 24 cm

Kodeks wykroczeń z komentarzem stan pr. 01.08.92 330 str., 24 cm

Pracownia elektroniczna Wyd. IV Elementy układów elektronicznych 179 str., 24 cm

Symulacje motywacyjne – fundamenty praktyczne

Leksykon inżyniera Obróbka skrawaniem T.1 896 str., 24 cm

Programowanie współbieżne i rozproszone w przykładach i zadaniach 389 str., 24 cm

Chemia - zbiór zadań dla szkół średnich 229 str., 23 cm

Sieci komputerowe dla opornych 319 23cm

Ustawa karno-skarbowa z komentarzem stan pr. na dzień 15marca95

Tablice matematyczno-fizyczne chemiczne astronomiczne 191 str,21 cm

AutoCAD LT dla Windows wersja polska i angielska 435 str,24 cm

Przekładnie walcowe Układy napędowe samochodów Projektowanie 533 str,24 cm

Anteny CB cz.I 17-4 str. 24 cm

Po prostu Windows 95 W.polska 164 str, 24 cm

Matematyka finansowa 358 str, 24 cm

Ochrona i kształtowanie środowiska Wyd.V 215 str, 20 cm

A-Z sprawności fizycznej.Atlas ćwiczeń

Praktyka obwodów elektrycznych - zadania 355 str, 24 cm

Aspekty kombinatoryki 289 str, 24 cm

Gospodarka cyfrowa 424 str, 24 cm

Słownik eufemizmów polskich czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie 323 str, 21 cm

AutoCAD 2000 w.polska i angielska+ D-203 645 s 24 cm

Analiza i projektowanie obiektowe 266 str, 24 cm

Fundamenty procesów spalania 326s 25cm

Visual Basic 6 Księga eksperta D-98 904s 23cm

Fizykochemia powierzchni.Wykłady z chemii fizycznej 245s 20cm

Ekonomia 3 - zbiór zadań 517 str. 24 cm

Rachunkowość. Czz. 3

02.01.2015. 00:03